ประชุมวิชาการระดับชาติ

Best Paper ประเภท Poster

Best Paper ประเภทบรรยาย

ตารางการนำเสนอผลงาน

บรรยาย/โปสเตอร์

Link นำเสนอผลงาน

ส่ง Poster/Clip VDO
https://forms.gle/Nz4F25XoN6wNuRBUA

ตัวอย่างคลิปและPoster (อยู่ในเว็บไซต์ ด้านล่างนะคะ)
ตย.1
https://drive.google.com/file/d/11b_KKMMo7kyhGxzGBDalvdpPPnwOPiyc/view

ตย.2
https://drive.google.com/file/d/1ZRm9frD6Jdus3ZXof1irYyGHssAP3Nwh/view