กำหนดการ


Download Proceeding 2022!!
https://drive.google.com/drive/folders/1jlFPYNURi8oPefCxfqW9d1hUWUzvh0-A?usp=sharing

ประกาศผล Best Paper

Oral/Poster

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

https://forms.gle/Jqxp9nNuGy9Z389XA


การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (The 8th TECHCON 2022) “เชื่อมต่อเทคโนโลยีในวิถีชีวิตใหม่”
Jul 27, 2022 09:00-10:45 AM Bangkok
Link
https://eu01web.zoom.us/j/62156349438?pwd=UXA4OFdUSUdiZXhBcUNCdkZZYTNCUT09


Meeting ID
621 5634 9438
Passcode
952239


Link ห้องบรรยาย

นำเสนอบรรยาย Techcon2022 (ENG1)
Join Zoom Meeting
https://eu01web.zoom.us/j/62725314959?pwd=a2RTMUpBeEp1WDFJWDBDa0tRY010UT09
Meeting ID: 627 2531 4959
Passcode: 871576
นำเสนอบรรยาย Techcon2022 (ENG2)Join Zoom Meeting
https://eu01web.zoom.us/j/69787663602?pwd=UGdaQ2pDbFVZNjk0M1ZCcFZCeTlMZz09Meeting
ID: 697 8766 3602
Passcode: 676239
นำเสนอบรรยาย Techcon2022 (ENG3)
Join Zoom Meeting
https://eu01web.zoom.us/j/69994799446?pwd=ZzlvMmtKbXd2TEtldGs5bE9TZzQvdz09
Meeting ID: 699 9479 9446
Passcode: 791538
นำเสนอบรรยาย Techcon2022 (SOC1)
Join Zoom Meeting
https://eu01web.zoom.us/j/64411276027?pwd=c1ptWUcrVitDSWxLd0pWQWRiQldFQT09
Meeting ID: 644 1127 6027
Passcode: 856724
นำเสนอบรรยาย Techcon2022 (SOC2)
Join Zoom Meeting
https://eu01web.zoom.us/j/62832470129?pwd=Q3l3UnRuV3haa3FzT3QybDlkY2FQUT09
Meeting ID: 628 3247 0129
Passcode: 507343
นำเสนอบรรยาย Techcon2022 (SCI1)
Join Zoom Meeting
https://eu01web.zoom.us/j/62146985550?pwd=bC9wMWhsYTdlQ21rZGExeEU4QVFmQT09
Meeting ID: 621 4698 5550
Passcode: 325781
นำเสนอบรรยาย Techcon2022 (SCI2)
Join Zoom Meeting
https://eu01web.zoom.us/j/68715577911?pwd=NnN3eVkweVRaZFlzLy9ZcGVjeEZOQT09
Meeting ID: 687 1557 7911
Passcode: 395223
นำเสนอบรรยาย Techcon2022 (BUS1)
Join Zoom Meeting
https://eu01web.zoom.us/j/68562607480?pwd=bFI3dDlrNmZtR2E1K1JXbnZwK0hTUT09
Meeting ID: 685 6260 7480
Passcode: 798807

ตารางห้องแบบโปสเตอร์

ตัวอย่างการนำเสนอแบบ poster แบบที่ 1 แบบที่ 2 *clip vdo ทำแบบใดก็ได้ในเวลา 3-5 นาที

วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์
บริหารธุรกิจและการจัดการ

นิทรรศการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุม